Hallstatt

Pás podle nálezu ze solného dolu v severním Rakousku, datovaného do doby halštatské – starší doby železné (800 – 400 před současným letopočtem). Naleziště bylo objeveno v roce 1990.

Délka: 160 cm
Šířka: přibližně 3 cm
Materiál: vlna

Leave a Reply