Veleslava.cz

Toto je výsledek spojení běžné vlny a drátku.

Původně to měla být čelenka, ale vzhledem k přečnívajícím očkům drátu na okrajích, o které se lehko zachytávají vlasy, to spíše vidím na použití s plachetkou nebo na našití na horní lem vikinské zástěry.

Tkáno na 27 karetkách, jako útek použit 0,4 mm silný postříbřený drátek.

Délka 50 cm + spletené konce
Šířka: 3 cm

Vzor podle nálezu brokátovaného pásku z Birky.


This is the result of the combination of wool and a silver-plated 0.4 mm thick wire.

It was supposed to be a headband, but due to the wire at the edges that are catching hair, I recommend to use it with a medieval scarf or sewn on the top of a Viking apron dress.

Woven on 27 cards, 0.4 mm thick silver plated wire used as the weft.

Length 50 cm ends
Width: 3 cm

A pattern based on the finding of a brocaded band from Birka.

 

 

Comments

Your email address will not be published.