Veleslava.cz

Pás podle nálezu ze solného dolu v severním Rakousku, datovaného do doby halštatské – starší doby železné (800 – 400 před současným letopočtem). Naleziště bylo objeveno v roce 1990.

Pro pás jsem vybrala barevnou kombinaci tmavě modré, bílé a oranžové. Byl tkán na 19 karetkách.

  • Délka: 160 cm
  • Šířka: přibližně 2,5 cm
  • Materiál: vlna

Pás byl věnován výherci v nedávné soutěži na mé FB stránce.


This pattern was found in a salt mine in northern Austria. It is dated to the Hallstatt period – the Iron Age (800-400 BC). The archeologic site was found in 1990.

I have chosen the color combination of dark blue, white and orange. The band was woven on 19 cards.

  • Length: 160 cm
  • Width: approx. 2.5 cm
  • Material: wool

The belt was given to the winner of a recent competition on my Facebook site.

Comments

Your email address will not be published.