Veleslava.cz

Pás podle nálezu ze solného dolu v severním Rakousku, datovaného do doby halštatské – starší doby železné (800 – 400 před současným letopočtem). Naleziště bylo objeveno v roce 1990.


A few days ago, I finished this band. The pattern was found in a salt mine in northern Austria. It is dated to the Hallstatt period – the Iron Age (800-400 BC). The archeologic site was found in 1990.

Comments

Your email address will not be published.