Veleslava.cz

Pás podle nálezu z Hochdorfu, doba halštatská – starší doby železné (800 – 400 před současným letopočtem). Byl tkán na 16 karetkách.

  • Délka: 178 cm
  • Šířka: přibližně 2,3 cm
  • Materiál: vlna

Prodávám zde.


This pattern based on the find from Hochdorf, the Hallstatt period – the Iron Age (800-400 BC). The band was woven on 16 cards.

  • Length: 160 cm
  • Width: approx. 2.3 cm
  • Material: wool

For sale.

Comments

Your email address will not be published.