Veleslava.cz

Karetka s pletencem podle nálezu z Birky a se slovanskými symboly podle vlastního návrhu a podle vlastního postupu (2×484 kroků). Vlněný pás byl tkán na 28 karetkách, měří 240cm (+ zakončení) a na šířku má 4cm. Utkala jsem ho pro svého muže 🙂

A tablet woven band according to well-known pattern from the Birka find with slavic symbols – my own pattern (2×484 steps). The woolen band was woven on 28 cards. It is 240cm long and 4cm wide. I wove it for my husband 🙂

Comments

Your email address will not be published.