Veleslava.cz

Nejkrásnější karetka, která se doposud našla.
Snartemo V – vendelská kultura, 6. století, Norsko
48 karetek, 5,5 cm široký, 2,5 m dlouhý, vlna


The most beautiful card woven belt.
Snartemo V – vendel culture, 6th century, Norway
48 cards, 5,5 cm wide, 2,5 m long, wool

Comments

Your email address will not be published.