Veleslava.cz

Začátky s karetkami / Beginnings with tablet weaving

[English below]

Založení tohoto webu je vlastně tak trošku symbolické. Své první karetky jsem si vyrobila přesně před 5 lety a během léta se snažila přijít na to, jak to karetkování funguje.

Chystala jsem se do toho pustit už dlouho předtím. Karetkové pásy jsem vídala jako doplněk tunik a následně i jejich výrobu jako jedno z řemesel předváděných na historických akcích. V době, kdy jsem si objednala raně středověkou tuniku, kterou používám dodnes na rodnověreckých akcí, jsem se pustila do učení se tajů karetkování. Ušít si vlastní tuniku bylo teprve v plánech do budoucna, chtěla jsem ji proto alespoň ozdobit nějakým ručně vyrobeným doplňkem.

Během odpoledne jsem si karetky vyrobila z obyčejné krabice od pizzy a vyzkoušela si nastudované návody v praxi na 7 karetkách. Jakmile jsem pochopila, jak to vlastně funguje (resp. jsem si to myslela), hned jsem si pro další pokus vybrala samozřejmě jeden z těch složitějších vzorů tkaných na 26 karetkách, přeskakovat úrovně je mi vlastní. První pás vypadal dobře jen na prvních 10 centimetrech, ale naučila jsem se na něm hodně i tak. Tento pás byl po několika letech obětován ohni uvázán na Moraně.

O několik dnů později jsem vzala zbytky klubek vlny, které se mi doma válely, a vytvořila druhý pás. Nitě jsem navlékala od oka na 10 karetek tak, jak se mi to zrovna hodilo. Vyšel z toho pás široký 1,5 centimetru a dlouhý sotva 140 cm. Užíván je dodnes, momentálně jej nosí ke své tunice můj roční syn 🙂

Jako poslední z těch ryze experimentálních začátků vznikl ten poslední pás. Opět jsem nitě navlékla, jak mě zrovna napadlo. Tkala jsem na 14 karetkách, výsledný pás měřil 2 cm do šířky a 170 cm do délky. Pokud se nemýlím, byl rovněž později spálen spolu s Moranou.


It is just a bit symbolic to create this website now. I made my first cards 5 years ago and during that summer I tried to find out how to weave with them.

Before I started, I had seen tablet woven bands sewn on historical tunics and I had also seen tablet weaving as one of shown crafts on living history battles and events. So I decided to weave a belt for my historical tunic.

During an afternoon 5 years ago I made my cards from a pizza box a tried to weave a band with 7 cards. I understood how it actually works (I thought it that I understood), so I tried to weave one of more complicated pattern on 26 cards (I love to skipping levels). My first band looked good only for the first 10 centimeters but it was really instructive for me. This band was sacrificed to fire tied on Morana a few years ago.

A few days later after my first try I took the remains of the wool balls and created the second belt. I threw the thread to 10 cards arbitrarily. The belt is 140 cm long and 1,5 cm wide. It is used on our son’s tunic. ?

The last band of these experimental beginnings was the band on the last image. Again, threw the thread arbitrarily. I used 14 cards, the band was 2 cm wide and 170 cm long. If I’m not mistaken, it was also burned with Morana.

Comments

Your email address will not be published.