Veleslava.cz

Známý vzor podle nálezu z Birky – v raném středověku důležitého obchodního centra na území dnešního Švédska.


Well-known pattern from the Birka find – in the early Middle Ages an important trading center (today’s Sweden).

Comments

Your email address will not be published.